မုိးရွင္း

သူစိတ္ဓာတ္က်တိုုင္းဖတ္ဖိုု ့

2000 (က်ပ္)

ဒီစာအုပ္ကေလးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာစတင္ထုတ္ေဝခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ပထမဆံုးစာအုပ္ကေလးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ထုတ္ေဝခဲ့ရပါတယ္။ဒီစာအုပ္ေလးေၾကာင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရွိခဲ့တဲ့ စာဖက္သူေတြဆီက ေက်းဇူးတင္စကားေတြကိုု Facebook ကတဆင့္သိခဲ့ရလို႔ ဝမး္သာမိပါတယ္။ဒီစာအုပ္ကေလးဟာ သင္စိတ္ဓာတ္က်တဲ့ခါတိုင္း သင့္နားမွာအားကိုရတဲ့အေဖာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ရွိေနႏိုင္ဖို႔လည္...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။