ေအာင္လွိဳင္-( ျမန္မာျပန္)

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္စြာႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း

1200 (က်ပ္)

ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ စီးပြားေရး ၊ အက်ပ္အတည္းျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ွႏွက္ေနေသာ ကမာၻႀကီးအတြင္းတြင္ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္မႈပညာႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြက္ကြဲႏိုင္မႈ အရည္အေတြးမ်ားအႀကီးအက်ယ္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံ ပီတာဒရပ္ကာ က- အရာရာတိုင္းကိုမွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တာနဲ႕ပတ္သတ္ရင္ စိတ္ပူစရာမလိုဘူး၊ မွန္တာကိုပဲဆက္လုပ္မယ္ေပါ့၊ ဒါပင္မဲ့ ဘယ္ဟာေတြကာမွန္လဲဆိုေတာ့ သိဖို႔လိုတယ္ ဟုေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ထိုစာအုပ္...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။