ေက်ာ္၀င္း

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုသားေရႊဥ

2000 (က်ပ္)

ယခုစာအုပ္မွာ Sean Covey ၏ The 7 Habits of Highly Effective Teens ကို ၇၅% မွီး၍ ဘာသာျပန္ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ဤ စာအုပ္ကို ပထမဆံုးစိတ္ဝင္စားသူမွာ ကၽြန္ေတာ္မဟုတ္။ကၽြန္ေတာ္သားသမီးသံုးေယာက္ ဆိုရပါလိမ့္မည္။ အျဖစ္က….ဤသို႔။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသူေလး မသရဖီသန္း က လက္ေဆာင္ေပး၍ ဤစာအုပ္ကၽြန္ေတာ္လက္ထဲေရာက္လာသည္။ ကၽြန္မတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြသိပ္ႀကိဳက္တဲ့စာအုပ္ပါ။ျဖစ္ႏိ္ုင္ရ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။