ေအာင္ေအး(ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္)

အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

1800 (က်ပ္)

နပိုလီယံေဟးလ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း က စိီစဥ္ ထုတ္ေ၀တယ္ ဆိုကတည္းက စာအုပ္ေကာင္းတအုပ္ ျဖစ္လိမ္ ့မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ခံယူထားသလို စာဖတ္သုူ အမ်ားစုႀကီးကလည္း ခံယူထားလိမ့္ မယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင္ ့ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ မူရင္းစာေရး သုူ ႏွစ္ဦးဟာ ဆရာ၀န္ စာေရးဆရာေတြ ျဖစ္ေပမဲ ့စာေရးျခင္းအတက္နဲ ့ အသက္ေမြးေနသူေတြ လိုပဲ အေရးအသား ေကာင္းလြန္းေတာ့ စာဖတ္သုူေတြ ကို ဆြဲေခၚသြားႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ ့ဖတ္ၾကည္ ့ရင္သိပါ လ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။