ဂ်ဴး

နံရံ၏ အျခားတစ္ဘက္

2700 (က်ပ္)

နားမလည္ႏိုုင္တဲ ့စၾကာ၀ဠာၾကီးထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနရတဲ ့အျဖစ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ သူ ့ဟာသူ ေရခ်ိဳးေၾကြကန္ထဲ ေရျဖည့္ျပီး ငါးမွ်ားေနတဲ့အျဖစ္အတိုုင္းပါပဲ။ အဲဒီထဲက ဘာမွထြက္လာမွာ ၊ ရလာမွာ မဟုုတ္မွန္းသိသိနဲ ့ ရပ္တည္ေနတဲ့ဘ၀ကိုု....

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။