ေမသႀကၤန္ဟိန္

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတၱိရွိပါ

2500 (က်ပ္)

ဘ၀မွာ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္တဲ့သူ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ႏိုင္တဲ ့သူဆိုတာ မ႐ုန္းကန္ဘဲ အလိုက္သင္ ့ ေနေန လို ့မွမရတာ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ ဖန္တီးတဲ ့သူဆိုတာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ထိ ေရာက္ေအာင္ တက္လာႏိုင္ဖို ့ အင္အားေတာ့ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ေလ ။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။