ေမာင္ရဲဝင္း

အမွတ္ရဖြယ္ကမၻာေက်ာ္လက္သီးပြဲၾကီးမ်ား

2500 (က်ပ္)

ကမ႓ာ့ လက္ေ၀ွ ့ေလာကမွာ ယနေ့တိုင္ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေနရသည့္ ဂ်က္ဂၽြန္ဆင္ ၊ ရႉးဂါးေရးေရာ္ဘင္ဆင္ ၊ ဂ်ိဴးလုးဝီး၊ ေရာ္ကီမာဆီယာႏို ၊ ဖလိုက္ပက္တာဆင္ ၊ ဆန္နီလစၥတန္ ၊ ဂ်ိဳးဖေရဇီးယား ၊ေဂ်ာ့္ခ္ ဖိုမန္ ၊ မိုဟာမက္အလီ တို ့၏ ျပင္းထန္ေျပာင္ေျမာက္ အၾကမ္းတမ္းဆံုး လက္ေ၀ွ့ ပြဲ ႀကီးမ်ား

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။