ေမာင္ျကည္

တိုင္းျပည္ေမြးေန့

2700 (က်ပ္)

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမြးေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ ံ၇ေသာ မိမိ တို ့တိုင္းျပည္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားမိသည့္အခါ ၀မ္းသာပိီတိျဖစ္၇တာထက္ ရင္နာမခ်ိ ခံစာ းမိရတာဟာ ပိုပါသည္။ မလွမပ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ လွတဲ ့ေမြးေန႔ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားခဲ ့ပါလားဟု ေၾကကြဲမိပါသည္။ မိမိတို ့တိုင္းျပည္အတြက္ HAPPY BIRTHDAY မျဖစ္ဘဲ UNHAPPY BIRTHDAY သာျဖစ္ခဲ ့ရပါသလားဟု ရင္နာမိပါသည္ ။ အမဲလိုက္ မုဆိုး ေတြၾကားက လြတ္ေျမာက္လာသည့္ သား...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။