ေအာင္ဝင္းထြဋ္

လြယ္လြယ္ကူကူဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ား

1200 (က်ပ္)

ဟင္းႏုနယ္သည္ ဗီတာမင္ေအ ႏွင္ ့ သံဓာတ္ႂကြယ္၀ေသာ ဟင္းရြတ္ျဖစ္သည္။ ဟင္းရည္ခ်က္ေသာက္ျခင္း ေၾကာ္စားျခင္း၊ အမ်ိဴးမ်ိဴးစားသံုးႏိုင္သည္ ။ အပင္အႀကီးျမန္၍ စိုက္ပ်ိဳးရန္ လြယ္ကူသည္

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။