ခ်မ္းေျမ ့၀င္း(ဘာသာျပန္)

ဂရုုမစိုုက္ျခင္းအႏုုပညာ

4000 (က်ပ္)

ဒီစာအုပ္ဟာ ေအာင္ျမင္ေရး စာအုပ္မဟုတ္သလို သူေဌးျဖစ္နည္းစာအုပ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး ။ အျမန္ဆံုးစိတ္ခ်မ္းသာနည္းေတြ စုထားတဲ ့ ဆံုးမစကား ေပါင္းခ်ဳပ္လည္းမဟုတ္ပါဘူး ။ တက္က်မ္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး ။ လူ ့ဘ၀ရဲ ့ေရွာင္မရတဲ ့ျပသနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို ့ ရႈပ္ေထြးတဲ ့ပတ္၀န္းက်င္ကို နည္းနည္းေလး ပိုရွင္းသြားေအာင္ ျမင္တက္ဖို ့ ၊ အရာရာတိုင္းကို ဂ႐ုစိုက္ေနရတဲ ့ ဒီေန ့လူသားေတြအတြက္ ဂ႐ုမစိုက္ျခင္းအ...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။