ခ်စ္ဦးညိဳ

ေနမင္းလမင္းသိန္းရာေထာင္

4500 (က်ပ္)

ဤဝတၳဳသည္ “ျမတ္ပန္းရဂံု ဓမၼရုပ္စံုမဂၢဇင္း“ တြင္ ၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၈ အထိ အခန္းဆက္ဝတၳဳရွည္အျဖစ္ေရးခဲ့သည္ကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခန္းဆက္ဝတၳဳရွည္အျဖစ္ ေရးခဲ့စဥ္က ဝတၳဳအမည္မွာ “အနႏၱစၾကဝဠာ“ ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအမည္သစ္က “ေနမင္းလမင္း သိန္းရာေထာင္“။ အခန္းဆက္အျဖစ္ ေရးခဲ့စဥ္ကတည္းက ေရးရင္းေရးရင္းျဖင့္ ဝတၳဳအမည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ၾကိဳက္နွစ္သက္ျခင္းက ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့သည္။အမည္သည္ ဝတၳဳနွင့္ လိုက္ဖက္...

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။