ေဒါက္တာသန္းထြန္း

ေက်ာ္စြာ-၁၀၀

7000 (က်ပ္)

အထၳဳပၺတိၱအက်ဥ္း ေရးသားထားေသာ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးသမ်ွေတြထဲမွာဒီစာအုုပ္ကေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတယ္။ ျပီးေတာ့ လူပုုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးစီရဲ ့ အထၳဳပၺတိၱကိုု သန္ ့ရွင္းရွာေဖြျပီး အက်ယ္ေရးထားေတြ အမ်ားၾကီးဖတ္ဖူးတယ္။ အခုု စာအုုပ္က သိေကာင္းစရာ အေရးၾကီးတာေတြကိုု ေလးငါး မ်က္ႏွာ နဲ ့သိရလိုု ့ေက်းဇူးတင္တယ္။ ျမန္မာပရိတ္သတ္လည္း ဖတ္ေစခ်င္တယ္။ဒါနဲ ့ျမန္မာျပန္ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။