နည္းပညာ

စာအုပ္ 6 အုပ္ေတြ႔ရွိပါသည္။

 • ျပည့္ျဖိဳးေအာင္

  7500 (က်ပ္)

  Arduino ကၾကီး ခေခြး
 • ေအာင္ေအး(ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္)

  1500 (က်ပ္)

  Apple ကုမၸဏီရဲ့ေငြရွာနည္းဗ်ဴဟာ
 • ထြန္းျမတ္ခ်ိဳ

  1300 (က်ပ္)

  သိပၸံနည္းက် တစ္လအတြင္းအရက္ရွည္နည္း
 • မိုးေဇာ္ဦး ျမန္မာျပန္

  1500 (က်ပ္)

  အလြယ္ဆံုး အေျခခံကီးဘုတ္တီးခတ္န ည္း
 • သူရေအာင္

  5000 (က်ပ္)

  Video Editing
 • ေလ့လာသူတစ္ဦး

  2500 (က်ပ္)

  ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္း အလင္းနွင့္အေမွာင္ပံုရိပ္မ်ား

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း

သင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္းတြင္ ပစၥည္းမရွိပါ။